У складу са упутством Министарства просвете, донета је одлука да ће се у седмици од 15. марта 2021. године, за све разреде другог циклyca (V- VIII) основне школе, настава организовати пyтeм наставе на даљину (коришћењем платформе за учење Microsoft Teams и праћењем наставе на Јавном медијском сервису Србије).

 У овом периоду настава ће се одвијати у преподневној смени, према важећем распореду часова, сваког радног дана са почетком у 8 часова. Часови ће трајати 45 минута и одвијаће се према следећој сатници:
1.час    8,00 - 8,45
2.час    8,50 - 9,35
3.час    9,55 - 10,40
4. час   10,45 - 11,30
5.час    11,35 - 12,20
6.час    12,25 - 13,10
7.час    13,15 - 14,00

Комуникација између наставника и ученика ће се одвијати у оквиру Microsoft Teams-а у терминима редовних часова по распореду.

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у есДневник, према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). У евиденцију о присуству ученика треба евидентирати оне ученике који нису били присутни на часу путем наставе на даљину.

Настава на даљину треба да oмoryћи континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа путем формативног и сумативног оцењивања, у складу са прописима којима се уређује оцењивање ученика у основном образовању и васпитатњу. Приликом оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима, односно на онима који су кључни зa остваривање исхода.

Наставник је аутономан у планирању оцењивања, па у складу са тим одлучује да ли се и писмени задаци, чија је реализација планирана у наредном периоду, могу реализовати путем наставе на даљину.

 

У наредној недељи нeћe бити физичких долазака ученика и наставника у школу ради оцењивања.

За ученике првог циклуса, од I до IV разреда, настава се организује свакодневно у школи кроз непосредан образовно-васпитни рад, као и до сада. Настава за ученике од I  до IV разреда почиње у 8,00 часова.

Начин реализације наставе ће се надаље прилагођавати у складу са препорукама надлежних органа и институција, а које су условљене епидемиолошком ситуацијом.