1   - следећа страна 

Бесплатни уџбеници

ОБАВЕШТЕЊЕ

 -БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ-

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и за школску 2021/2022. годину, обезбеђује бесплатне уџенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе изабрале да користе у настави за ученике основних школа.

 

Ученици који оставрују право на бесплатне уџбенике:

 

-         ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);

-         ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП);

-         ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни  рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уцбеници (увеhан фонт, Брајево писмо, електронски формат);

-         ученици основним школа који су у породици тpeћe или свако наредно poђeнo дете у систему образовања и васпитања.

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

-     за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоhи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;

-      за ученики који су у породици тpeћe или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.

 

-  за ученике који су у породици тpeћe или свако наредно рођено дете и налазе се у основној шкопи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

 

-За ученике који образоваіье и васпитање стичу по индивидуалом образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Родитељи ученика одељењским старешинама достављају потребну документацију до петка, 19. фебруара.


Школска слава

Драги ученици,

Ове године ћемо обележити школску славу Св.Сава другачије него предходних година. У среду, 27.1.2021.год, не   долазите у школу. Тог дана у 12 часова путем платформе  ћете имати час са вашим одељењским старешином на тему Св.Саве и значаја обележавања школске славе. Надамо се да ћемо успети и на овај начин да пригодно обележимо овај празник и присетимо се зашто су Св. Сава и вредности које на овај дан истичемо важне за све нас.

 

Свим ученицима и запосленима желимо срећну школску славу!


Међународно истраживање

Поштовани родитељи,

 

Задовољсто нам је да Вас обавестимо даје  наша школа једна од одабраних у нашој земљи да  учествује у Међународном  истраживању ЧИТАЛАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ (ПИРЛС - Progress in International Reading Literacy Study).
Носилац пројекта је Међународна асоцијација за евалуацију образовних постигнућа (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement – IEA).

Носилац PIRLS истраживања у нашој земљи је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

ЧИТАЛАЧКА ПИСМЕНОСТ представља једну од најважнијих компетенција коју ученици стичу у првим годинама свог образовања и представља основу за учење свих школских предмета. Способност читања се налази у основи интелектуалног и личног развоја појединца, а упознавање фактора који утичу на развој читалачке писмености ученика посебно је значајно за креаторе образовних политика у осмишљавању стратегија за унапређивање не само читалачке, већ и функционалне писмености у целини, као и постигнућа у читању.

Међународним истраживањем развоја читалачке писмености мере се постигнућа ученика у ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ основне школе и њихова искуства у вези са учењем читања код куће и у школи. Изабран је четврти разред основне школе јер представља важну прекретницу у развоју читалачких компетенција ученика.

Читалачка писменост у PIRLS истраживању се односи на способност разумевања и употребе писаних језичких облика. Такође, подразумева способност разумевања различитих врста текстова, као и читалачке навике и ставове. Циљ истраживања представља прикупљање и анализирање података о читалачким компетенцијама ученика четвртог разреда основне школе, PIRLS пружа земљама учесницима јединствену прилику да прикупе међународно упоредиве податке о читалачким компетенцијама ученика и детаљне информације о начинима подстицања читања код куће, као и о наставним праксама у школама.

Подаци који ће бити прикупљени тестирањем ученика су строго поверљиви, сви подаци који стижу на обраду достављају се без личних имена.Упис ученика ван територије школе у први разред

Поштовани родитељи будућих првака, 

Обавештавамо Вас да је уколико станујете на територији која не припада ОШ „Војвода Радомир Путник“ можете поднети школи молбу за упис у периоду до 1. фебруара 2021. године. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним и кадровским могућностима.

 

  Управа школе


1   - следећа страна