ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ

 

       Обавештавамо  Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину обавити у времену од  1. априла до 31. маја 2019. годинe.

У први разред се уписују деца рођена од  1.03.2012. до 28.02.2013.године. Упис се обавља код секретара школе од 8,00 до 14,00 часова.
Приликом уписа  секретар заказује тестирање детета код педагога/психолога.

 

 За упис је потребно доставити следећа документа:

 

-          Извод из матичне књиге рођених;

-          Потврду о здравственом стању детета издата од школског педијатра;

-          Уверење о завршеном припремном предшколском програму;

-          Пријаву адресе становања (доказ о територијалној припадности школи).

 

УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ТЕРИТОРИЈАЛНО НЕ ПРИПАДАЈУ ШКОЛИ

 

Родитељ, односно старатељ детета подноси захтев школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

 

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ У ШКОЛИ

 

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА ( 8 -16 h, дежурство учитеља до 16:50 h).

-          Настава се изводи од 8-16 h (садржи редовне часове, часове самосталног рада, слободно време – ручак и игру).

 

КЛАСИЧНА НАСТАВА – настава се изводи у две смене које се недељно мењају ( почиње од 8:00 h или од 13:30h).