Измена конкурсне документације - извођење излета, екскурзија и наставе у природи

Конкурсна документација за јавну набавку - извођење екскурзија, наставе у природи и излета

Позив за подношење понуда за извођење наставе у природи и екскурзија

Обавештење о закључном оквирном споразуму

Одлука о закључењу оквирног споразума - извођење дводневне екскурзије

Позив за подношење понуда за екскурзију-осми разред

Конкурсна документација за екскурзију - осми разред

Javni oglas - davanje skolskog prostora u zakup

Обавештење о закљученом уговору - услуге обезбеђења - 21.06.2017. год.

Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2017. год.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму- 25.05.2017. год.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму-услуге обезбеђења - 16.05.2017. год.

Одлука о закључењу оквирног споразума за набавку хране - 11.05.2017.

Одлука о закључењу оквирног споразума -Услуге обезбеђења - 05.05.2017.

Oдлука о додели уговора-набавка електричне енергије

Конкурсна документација - услуге обезбеђења - 20.04.2017. год.

Позов за подношење понуда - услуге обезбеђења - 20.04.2017. год.

 Позив за подношење понуда за набавку електричне енергије - 18.04.2017. год.

Конкурсна документација - набавка електричне енергије - 18.04.2017. год.

Одлука о оквирном споразуму (екскурзије и настава у природи)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnosenje ponuda

Конкурсна документација - екскурзија

Позив за подношење понуда за екскурзију

План јавних набавки за 2017. годину

Обавештење о закљученом споразуму - партија 12 - 15.11.2016. године

Обавештење о закључном споразуму- партија 9 - 15.11.2016. године

Обавештење о закљученом уговору - партија 8 - 15.11.2016. године

Обавештење о закљученом уговору-партија 5 - 15.11.2016. године

Обавештење о закљученом оквирном споразуму -1

Обавештење о закљученом оквирном споразуму -2

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 3

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 4

Обавештење о закљученом оквирном споразуму -5

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 6

Обавештење о закљученом оквирном споразуму -7

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 8

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 9

Обавештење о закљученом оквирном споразуму -10

Одлука - оквирни споразум

Одлука о обустави поступка јавне набавке

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

Додатне информације - понуде за извођење екскурзија

Допуњену конкурсну документацију за извођење екскурзија,наставе у природи и излета, можете преузети ОВДЕ.

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ за извођење екскурзија, наставе у природи и излета, можете преузети ОВДЕ

Позив за подношење понуда за извођење екскурзија, наставе у природи и излета, можете преузети ОВДЕ.

П

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЕ.

Конкурсна документација - Јавна набавка за храну

Позив за подношење понуда за набавку хране

 

Конкурсна документација за обезбеђење

Позив за подношење понуде за обезбеђење

  

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ХРАНА ручак и ужина

Конкурсна документација за ЈН ОП 07-1 - Храна (ОШ В.Р.Путник) - Измена

  

Одлука - Услуге обезбеђења

Извештај комисије за услуге обезбеђења

 

Конкурсна документација - набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда - набавка електричне енергије

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - Набавка електричне енергије

Измена конкурсне документације - Набавка електричне енергије