Јавни позив за подношење понуда - давање у закуп простора школе  - 22.11.2018. год.

Конкурсна документација - исхрана ученика

Обавештење о закљученом уговору - ђачка путовања

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ђачка путовања 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ђачка путовања

Одлука о закључењу оквирног споразума-ђачка путовања - 3.10.2018. год.

Појашњење- припрема понуде за ђачка путовања - 26.9.2018. год.

Измена конкурсне документације - ђачка путовања - 26.9.2018. год.

Обавештење о закљученом уговору - 21.9.2018. год.

Конкурсна документација - ђачка путовања - 14.9.2018. год.

Позив за подношење понуда- ђачка путовања - 14.9.2018. год.

Конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору - 20.8.2018. год.

Јавни позив - оглас

 Обавештење о закљученом уговору за обезбеђење

Одлука о закључењу оквирног споразума- исхрана

Обавештење о закљученом уговору - извођење екскурзија, излета и наставе у природи 24.5.2018. год. .

Позив за подношење понуда - услуге обезбеђења - 22.5.2018. год.

Конкурсна документација - услуге обезбеђења - 22.5.2018. год.

Одлука о додели уговора - електрична енергија - 30.4.2018. год.

Конкурсна документација - 20.4.2018. год.

Позив за подношење понуде -електрична енергија - 20.4.2018. год.

План јавних набавки - 20.4.2018. год.

Обавештење о закљученом споразуму за извођење наставе у природи

Обавештење о закљученом споразуму за извођење наставе у природи

Обавештење о закључном споразуму, партија 5 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 4 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 3 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 2 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 1 - 12.2.2018. год.

Одлука о закључењу оквирног споразума - извођење излета

Одлука о закључењу оквирног споразума - извођење излета, екскурзија и наставе у природи

Измена конкурсне документације - извођење излета, екскурзија и наставе у природи

Измена конкурсне документације - извођење излета, екскурзија и наставе у природи

Конкурсна документација за јавну набавку - извођење екскурзија, наставе у природи и излета

Позив за подношење понуда за извођење наставе у природи и екскурзија

Обавештење о закључном оквирном споразуму

Одлука о закључењу оквирног споразума - извођење дводневне екскурзије

Позив за подношење понуда за екскурзију-осми разред

Конкурсна документација за екскурзију - осми разред

Javni oglas - davanje skolskog prostora u zakup