Обавештење о закљученом оквирном споразуму - исхрана ученика

Обавештење о закљученом уговору - обезбеђење

Одлука о закључењу оквирног споразума - исхрана ученика

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - услуге обезбеђења

Одлука о закључењу оквирног споразума - обезбеђење

Позив за подношење пријава - Исхрана ученика

Конкурсна документација - исхрана ученика

Изјава - Исхрана ученика

Одлука о покретању јавне набавке - Исхрана ученика

Решење о образовању комисје - Исхрана ученика

Позив за подношење понуда - обезбеђење

Обавештење о закљученом уговору за електричну енергију 

Обавештење о закљученом уговору - ђачка путовања - 7. разред

Обавештење о закљученом уговору - ђачка путовања - 6. разред

Обавештење о закључениом уговору - ђачка путовања -5. разред

Одлука о додели уговора за електричну енергију

Обавештење о закљученом уговору - ђачка путовања-партија 2

Обавештење о закљученом уговору- ђачка путовања -партија 3

Обавештење о закљученом уговору- ђачка путовања

Конкурсна документација - електрична енергија

Позив за подношење понуда - електрична енергија

План јавних набавки - 25.3.2019. год.

Јавни позив за подношење понуда - давање у закуп простора школе  - 22.11.2018. год.

Конкурсна документација - исхрана ученика

Обавештење о закљученом уговору - ђачка путовања

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ђачка путовања 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму - ђачка путовања

Одлука о закључењу оквирног споразума-ђачка путовања - 3.10.2018. год.

Појашњење- припрема понуде за ђачка путовања - 26.9.2018. год.

Измена конкурсне документације - ђачка путовања - 26.9.2018. год.

Обавештење о закљученом уговору - 21.9.2018. год.

Конкурсна документација - ђачка путовања - 14.9.2018. год.

Позив за подношење понуда- ђачка путовања - 14.9.2018. год.

Конкурсна документација 

Обавештење о закљученом уговору - 20.8.2018. год.

Јавни позив - оглас

 Обавештење о закљученом уговору за обезбеђење

Одлука о закључењу оквирног споразума- исхрана

Обавештење о закљученом уговору - извођење екскурзија, излета и наставе у природи 24.5.2018. год. .

Позив за подношење понуда - услуге обезбеђења - 22.5.2018. год.

Конкурсна документација - услуге обезбеђења - 22.5.2018. год.

Одлука о додели уговора - електрична енергија - 30.4.2018. год.

Конкурсна документација - 20.4.2018. год.

Позив за подношење понуде -електрична енергија - 20.4.2018. год.

План јавних набавки - 20.4.2018. год.

Обавештење о закљученом споразуму за извођење наставе у природи

Обавештење о закљученом споразуму за извођење наставе у природи

Обавештење о закључном споразуму, партија 5 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 4 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 3 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 2 - 12.2.2018. год.

Обавештење о закључном споразуму, партија 1 - 12.2.2018. год.