РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Напомена: Бројеви означавају број радне недеље према Школском календару

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

V

Српски језик

 

26.

 

34.

 

Математика

 

27.

 

35.

 

Енглески језик

 

 

 

33.

 

Француски језик

 

25.

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

V

Српски језик

 

 

29.

 

37.

математика

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

24.

 

 

 

Француски језик

 

 

 

32.

 

Биологија

23.

 

 

 

 

Историја

 

26.

 

35.

 

Географија

 

 

30.

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VI

Српски језик

 

28.

 

34.

 

Математика

 

21.

 

29.

 

Енглески језик

 

23.

 

34.

 

Француски језик

 

 

 

32.

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VI

Српски језик

 

26.

 

33.

 

Математика

 

 

 

32.

 

Енглески језик

23.

 

28.

 

 

Француски језик

 

25.

 

 

 

Физика

 

25.

 

33.

 

Биологија

 

24.

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

Географија

 

 

 

34.

 

 

Информатика и рач.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VII

Српски језик

 

26.

 

34.

 

Математика

 

 

21.

 

28.

 

 

Енглески језик

 

 

 

33

 

Француски језик

 

 

 

32

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VII

Српски језик

 

 

 

36.

 

Математика

 

25.

 

31.

 

Енглески језик

23.

24. (7/2 и 7/4)

28.

 

 

 

Француски језик

 

25.

 

 

 

Физика

21.

26.

30.

34.

 

Хемија

 

 

 

 

 

Биологија

 

24.

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

Географија

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

VIII

Српски језик

 

28.

 

34.

 

Математика

 

25.

 

34.

 

Енглески језик

21.

 

 

33.

 

Француски језик

 

 

 

32.

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

Разред

Предмет

II

III

IV

V

VI

 

 

 

 

VIII

Српски језик

 

 

 

30.

 

Математика

23.

 

29.

 

 

Енглески језик

 

25.

 

 

 

Француски језик

 

26.

 

 

 

Физика

20.

 

29.

35.

 

Хемија

 

 

 

 

 

Биологија

 

28.

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

Географија

 

 

 

34.