РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ


Напомена: Бројеви означавају број радне недеље према Школском календару

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

V

Српски језик

 

7. недеља

 

17. недеља

Математика

 

 

11. недеља

18. недеља

Енглески језик

 

 

 

18. недеља

Француски језик

 

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

 

 

V

Српски језик

 

11. недеља(5/1 и 5/3)
10. недеља(5/2)

 

16. недеља

Математика

 

7. недеља

 

15. недеља

Енглески језик

 

9. недеља

 

 

Француски језик

 

9. недеља (5/1 и 5/3)

8. недеља (5/2)

 

15. недеља(5/1 и 5/3)

16. недеља( 5/2)

Биологија

 

10. недеља

 

 

Историја

 

 

14. недеља

 

Географија

 

10. недеља

 

17. недеља

 

 


 


 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

VI

Српски језик

 

 

9. недеља

 

16. недеља

Математика

 

10. недеља

 

17. недеља

Енглески језик

 

 

 

16. недеља

Француски језик

 

 

 

15. недеља

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

 

 

VI

Српски језик

5. недеља

 

13. недеља

 

Математика

 

6. недеља

14. недеља

 

Енглески језик

 

7. недеља

 

 

Француски језик

 

8. недеља

 

 

Физика

 

10. недеља

 

17. недеља

Биологија

 

9. недеља

 

 

Историја

 

6. недеља

 

 

Географија

 

8. недеља

 

15. недеља

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

VII

Српски језик

 

9. недеља

 

17. недеља

Математика

 

 

11. недеља

17. недеља

Енглески језик

 

 

 

16. недеља

Француски језик

 

 

 

15. недеља

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

 

 

VII

Српски језик

 

7. недеља

 

16. недеља

 

Математика

 

6. недеља

15. недеља

 

Енглески језик

 

8. недеља (7/2 и 7/3)

9. недеља (7/1)

13. недеља(7/2)

 

Француски језик

 

8. недеља

 

 

Физика

 

 

10. недеља

14. недеља

Хемија

 

 

10. недеља

 

Биологија

 

 

11. недеља

 

Историја

 

6. недеља

 

 

Географија

 

8. недеља

14. недеља

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

VIII

Српски језик

 

7. недеља

15. недеља

 

Математика

 

 

10. недеља

17. недеља

Енглески језик

 

 

16. недеља

 

Француски језик

 

 

16. недеља

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

 

 

VIII

Српски језик

 

9. недеља

12. недеља

 

Математика

 

6. недеља

13. недеља

 

Енглески језик

 

8. недеља

13. недеља

 

Француски језик

 

8. недеља

16. недеља

 

Физика

 

6. недеља

12. недеља

17. недеља

Хемија

 

 

 

 

Биологија

 

9. недеља

 

 

Историја

 

7. недеља

 

 

Географија

 

 

10. недеља

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

 

Разред

Предмет

септембар

октобар

новембар

децембар

 

 

VIII

Српски језик

 

7. недеља

15. недеља

 

Математика

 

 

10. недеља

17. недеља

Енглески језик

 

 

16. недеља

 

Француски језик

 

 

16. недеља

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

 

 

VIII

Српски језик

 

9. недеља

12. недеља

 

Математика

 

6. недеља

13. недеља

 

Енглески језик

 

8. недеља

13. недеља

 

Француски језик

 

8. недеља

16. недеља

 

Физика

 

6. недеља

12. недеља

17. недеља

Хемија

 

 

 

 

Биологија

 

9. недеља

 

 

Историја

 

7. недеља

 

 

Географија

 

 

10. недеља