РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – Друго полугодиште школске 2020 - 2021. године

Напомена:Бројеви означавају број радне недеље према школском календару

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

I

II

III

IV

V

VI

 

 

V

Српски језик

18.

26.(5/1,2)

25.(5/3)

25/26.

 

33.(5/1,2)

35.(5/3)

 

Математика

 

20.

 

28.

 

37.

Енглески језик

 

 

23/24

 

32.

 

Француски језик

 

 

26/27/28.

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

 

V

Српски језик

 

20.

24 (5/1,2)

28 (5/3);

31 (5/1,2)

 

36 (5/3)

Математика

 

 

25.

 

33.

 

Енглески језик

 

 

 

28.

32.

35/36

Француски језик

18.

 

 

 

34/35/36

 

Биологија

 

21.

 

 

 

 

Географија

 

22.

23.

 

 

 

Историја

 

 

25.

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

I

II

III

IV

V

VI

 

 

VI

Српски језик

 

19.

 

28.

34.

 

Математика

 

20.

 

30.

 

36.

Енглески језик

 

 

23/24

 

32

 

Француски језик

18./19.

19.

 

 

33/34

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

VI

Српски језик

 

21.

26.

 

 

 

Математика

18.

 

27.

 

 

 

Енглески језик

 

 

 

28

 

35/36

Француски језик

 

 

27.

28.

 

 

Биологија

 

21/22.

 

 

 

 

Физика

18.

21/22.

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

I

II

III

IV

V

VI

 

 

VII

Српски језик

18.

 

25.(7/1,2);

24. (7/3)

 

 

35.

Математика

 

20.

 

28.

 

36.

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

20.

 

 

 

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

VII

Српски језик

 

20.(7/1,2);

22. (7/3)

28.

 

35.(7/1,2);

33. (7/3)

 

Математика

 

 

25.

 

32.

 

Енглески језик

17.

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

 

 

 

Биологија

 

 

24.

 

 

 

Историја

 

 

 

 

 

 

Географија

 

 

 

 

 

 

Физика

18.

22

 

 

 

 

Хемиија

 

19.

 

29.

34.

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

I

II

III

IV

V

VI

 

 

VIII

Српски језик

 

19.

 

29.

34.

 

Математика

18.

 

26.

 

34.

 

Енглески језик

 

20.

 

 

 

 

Француски језик

18.

19.

 

 

33/34.

 

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

 

 

VIII

Српски језик

 

22.

 

 

 

 

Математика

 

21.

 

31.

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

27.

28.

 

 

Биологија

17.

 

 

 

 

 

Физика

 

22.

 

 

 

 

Хемиија

 

19.

25.

29.