РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ШКОЛСКОЈ 2019 - 2020. ГОДИНИ

 

Редни број у табели распореда провера знања означава редни број радне недеље према Школском календару.

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

V

Српски језик

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

9.

 

20.

 

29.

 

38.

Енглески језик

 

 

 

15/16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

 

 

28.

 

 

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

V

Српски језик

 

 

10.

 

 

 

 

Математика

6.

 

14.

 

26.

36.

 

 

 

 

Енглески језик

6/7

11

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

8.

 

17.

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

Биологија

8.

 

 

 

 

 

 

 

Историја

4.

8.

17.

 

 

 

37.

 

Географија

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VI

Српски језик

 

 

8.

21.

 

27.

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

9.

 

20.

 

28.

 

 

Енглески језик

 

 

 

15.

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VI

Српски језик

4.

13.

 

 

25.

 

37.

 

Математика

5.

15.

 

24.

 

35.

 

 

 

 

 

Енглески језик

 

6.

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биологија

 

9.

 

 

 

 

 

 

физика

 

9.

 

16.

21.

24.

32.

37.

 

Историја

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Српски језик

 

 

9.

 

 

 

 

 

Математика

 

 

8.

 

16.

 

 

29.

 

 

38.

 

 

Енглески језик

 

 

 

 

15.

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

Српски језик

 

6.

 

 

 

 

 

Математика

4.

 

13.

 

24.

 

 

34.

 

 

 

 

Енглески језик

 

 

6.

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

7.

 

 

 

 

28.

 

 

 

Биологија

 

6.

 

20.

 

 

 

 

Физика

 

8.

13.

20.

 

26.

 

35.

 

Историја

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

хемија

 

7.

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Српски језик

 

 

6.

 

16.

 

 

28.

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

 

 

10.

20.

 

28.

 

36.

 

Енглески језик

 

 

 

15.

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

 

 

14.

 

 

 

36.

 

ПИСМЕНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VIII

Српски језик

4.

 

 

20.

26.

 

36.

 

Математика

 

5.

14.

 

23.

 

32.

 

 

 

Енглески језик

 

6.

11.

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Француски језик

 

8.

 

 

 

28.

 

 

 

Биологија

 

7.

 

16.

 

 

 

 

 

Физика

 

6.

12.

 

19.

 

27.

32.

35.

 

Историја

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

хемија

4.

10.

15.