РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ  ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ДУЖИХ ОД 15 МИНУТА – У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

Напомена: Бројеви означавају број радне недеље према Школском календару

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

 

V

Српски језик

7. недеља

17. недеља

Математика

10. недеља

Енглески језик

16. недеља

Француски језик

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII
V

Српски језик

V1,3 -12. недеља

V2 - 10. недеља

V2 14. недеља

V1,3-

16. недеља

математика

6. недеља

13. недеља

Енглески језик

9. недеља

15. недеља

Француски језик

8. недеља

15. недеља

Биологија

6. недеља

14. недеља

Историја

13. недеља

Географија

9. недеља

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

 

VI

Српски језик

8. недеља

15. недеља

Математика

10. недеља

Енглески језик

16. недеља

Француски језик

16. недеља

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII
VI

Српски језик

VI 1,2

4. недеља

VI3- 7.недеља

VI 1,2

13. недеља

VI3 17.

Математика

7. недеља

15. недеља

Енглески језик

5.недеља(6/1,6/2)

8. недеља (6/3)

6/1,2 - 10.

Француски језик

9. недеља

Физика

9. недеља

17. недеља

Биологија

6. недеља

12. недеља

Историја

5. недеља

Географија

6.недеља

Информатика и рач.

11. недеља

 

 

ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

 

VII

Српски језик

9. недеља

17. недеља

Математика

12.недеља

Енглески језик

VII 2.4 – 15. недеља

VII 1,3 - 14.

Француски језик

15. недеља

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII
VII

Српски језик

VII2,3,4 6.недеља

VII1 - 12.

VII1- 18.недеља VII2,3,4 -16.недеља

Математика

7.недеља

16.недеља

Енглески језик

VII2.4- 8. недеља

7/1,3 - 6. VI

7/1,3 - 10.недеља

Француски језик

9. недеља

Физика

10. недеља

14. недеља

Хемија

8. недеља

17. недеља

Биологија

7. недеља

13. недеља

Историја

5. недеља

Географија

6. недеља
ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII

 

VIII

Српски језик

7.недеља (8/3)
6. недеља (8/1,8/2)

14. недеља

Математика

10. недеља

17. недеља

Енглески језик

16. недеља

Француски језик

15. недеља

КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Разред

Предмет

IX

X

XI

XII
VIII

Српски језик

10. недеља

17. недеља

Математика

5. недеља

14. недеља

Енглески језик

7. недеља

Француски језик

9. недеља

Физика

6. недеља

13. недеља

Хемија

8. недеља

16. недеља

Биологија

9. недеља

15. недеља

Историја

5. недеља

Географија

4.недеља

Информатика

13. недеља