РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ НАСТАВЕ И СЕКЦИЈА

 

Име и презиме наставника

Наставни предмет

Облик образовно-васпитног рада

 

Понедељак

 

Уторак

 

Среда

 

Четвртак

 

Петак

Драгана Бобић

Српски језик

доп. настава

 

7. час

 

 

 

дод. настава

 

 

7. час

 

 

Јелена Палалић

Српски језик

доп. настава

 

7. час

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

7. час

секција

 

 

 

 

претчас

Ивана Гарабиновић

Српски језик

доп. настава

 

 

8. час

 

 

дод. настава

 

 

7. час

 

 

секција

 

 

 

 

претчас

Марина Боцић

Енглески језик

доп. настава

 

8. час

 

 

 

дод. настава

 

 

 

8. час

 

Ана Петровић

Енглески језик

доп. настава

 

 

8. час

 

 

дод. настава

 

 

8. час

 

 

Тања Гњидић

Француски језик

доп. настава

 

 

 

8. час

 

дод. настава

 

8. час

 

 

 

секција

 

7. час

 

 

Надежда Џогаз

Француски језик

доп/дод

 

 

7. час

 

 

Мија Пајантић

историја

дод. настава

 

7. час

 

 

 

доп. настава

7. час

 

 

 

 

Јаворка Јаковљевић

географија

доп/дод

 

 

 

 

претчас

секција

7. час

 

 

 

 

Дејана Гржетић

биологија

дод. настава

 

7. час

 

 

 

доп. настава

 

 

7. час

 

 

Јадранка Стојковић

биологија

доп. настава/секција

 

 

 

7. час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Комарица

математика

доп. настава

 

 

 

7. час

6. час

дод. настава

 

 

 

7. час

6. час

Татјана Малиџа

математика

доп. настава

 

7. час

 

 

 

дод. настава

 

 

 

8. час

 

Бојана Мишковић

математика

доп. настава

 

 

 

8. час

 

дод. настава

 

 

 

 

7. час

Ана Босанац

физика

доп. настава

 

7. час

 

 

 

дод. настава

 

 

7. час

 

 

Јелена Шипрага Љевар

хемија

доп. настава

 

 

7. час

 

 

дод. настава

 

 

7. час

 

 

Александар Павловић

Техника и технологија

секција

 

 

7. час

 

 

Нада Видаковић

Техника и технологија

секција

 

 

7. час

 

 

Томљеновић Зоран

Ликовна култура

секција

7. час

 

 

 

 

Лазар Ристић

Веронаука

секција

 

 

 

7. час

 

Мома Ћургуз

Физичко васпитање

секција

 

 

8. час

 

 

Биљана Мандинић

Физичко васпитање

секција

 

 

8. час