РАСПОРЕД ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

Име и презиме наставника

Наставни предмет

Назив облика образовно-васпитног рада

 

Понедељак

 

Уторак

 

Среда

 

Четвртак

 

Петак

Драгана Бобић

Српски језик

доп. настава

 

7. час

 

 

 

дод. настава

претчас

 

 

 

 

Јелена Палалић

Српски језик

доп. настава

7. час

 

 

 

 

дод. настава

 

 

8. час

 

 

Данка Симовић

 

Српски језик

доп. настава

 

 

претчас

 

 

дод. настава

 

 

 

 

 претчас

Марина Боцић

Енглески језик

доп. настава

 

 

 

претчас

 

дод. настава

 

 

 

 

 8. час

Ана Петровић

Енглески језик

доп. настава

 

 

 

8. час

 

дод. настава

8. час

 

 

 

 

Тања Гњидић

Француски језик

доп. настава

8. час

 

 

 

 

дод. настава

 

8. час

 

 

 

Надежда Џогаз

Француски језик

доп/дод

 

 

7. час

 

 

 

Мија Пајантић

историја

дод. настава

 

 

7. час

 

доп. настава

 

 

 7. час

 

 

Милка Мандић

географија

доп

7. час

 

 

 

 

дод

 

 

 

 

7. час

Дејана Гржетић

биологија

дод. настава

 

 

 

8. час

 

доп. настава

8. час

 

 

 

 

Јадранка Стојковић

биологија

доп/дод

 

 

 

претчас

 

Татјана Малиџа

 

 

математика

доп. настава

 

 

7. час

 

 

дод. настава

 

 

 

7. час

 

Бојана Мишковић

математика

доп. настава

 

 

8. час

 

 

дод. настава

 

8. час

 

 

 

Душица Црепуљаревић

математика

доп. настава

 

 

 

 

7. час

дод. настава

 

 

 

7. час

 

 

Ана Босанац

физика

доп. настава

8. час

 

 

 

 

дод. настава

 

 

 

 

7. час

Јелена Шипрага Љевар

хемија

доп. настава

 

 

 

 

8. час

дод. настава

 

 

8. час

 

 

Милош Мајсторовић

информатика

доп/дод

 

 

 

 

7. час

 

РАСПОРЕД СЕКЦИЈА

Име и презиме наставника

Назив облика образовно-васпитног рада

 

Понедељак

 

Уторак

 

Среда

 

Четвртак

 

Петак

Јелена Палалић

Данка Симовић

Драмска

8. час

 

 

 

 

Драгана Бобић

Литерарно-новинарска

 

 

7. час

 

 

Тања Гњидић

Француски клуб

 

 

9. час

 

 

Радмила Ковачевић Кузмановић

Библиотечка секција

 

 

 

 

5/6. час

Александар Павловић

Клуб младих техничара

 

 

 

 

 

8. час

Нада Видаковић

Саобраћајна секција

7. час

 

 

 

 

Зоран Томљеновић

Ликовна секција

7. час

 

 

 

 

Лепа Петковић

Хор и оркестар

 

 

7. час

 

7. и 8. час

Мома Ћургуз и Биљана Мандинић

Одбојкашка секција

8. час