УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

 

·       Завршни испит полажу сви ученици осмог разреда.

·       Ученици имају обавезу да пре приступања испиту са одељењским старешином благовремено провере тачност својих личних података и података о успеху током школовања у бази података;

·       Испит сва три дана почиње у 09:00 часова и траје 120 минута;

·       Ученици су дужни да у школу дођу у 8:15 часова сва три дана одржавања испита;

·       Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли , тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;

·       Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;

·       Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;

·       На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира...

·       На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика.

·       Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту. Ученик који је удаљен са теста у следећем року полаже тест са кога је удаљен;

·       Ученицима није дозвољено да напуштају просторију у којој се полаже испит пре 09:45 часова и у периоду од 10:45 до 11:00 часова;

·       После објављивања привремених резултата ученици имају право увида у свој тест, a заједно са родитељем, односно или старатељем и право приговора школској комисији уколико сматрају да су оштећени.

 

   Више о попуњавању ЛИСТЕ ЖЕЉА пгледајте ОВДЕ.

  Како да израчунате број бодова из основне школе, погледајте ОВДЕ.

ВОДИЧ ЗА ИЗБОР ЗАНИМАЊА можете преузети  ОВДЕ.

 

КОРИСНЕ ИНТЕРНЕТ АДРЕСЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

Водич за избор занимања - Куда после основне школе коју је сачинила група психолога Националне службе за запошљавање. Доступно је на интернету, па и на сајту наше школе. У овој књижици можете наћи кратке неформалне тестове који вам могу помоћи да одредите у којим областима су највише развијене ваше способности и интересовања, као и кратке описе занимања у којима се наводе и способности потребне за одређено занимање. Посебно користан за ученике који се опредељују за средње стручне школе.

http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

Уколико желите да погледате колико је прошле године било потребно бодова за упис можете то урадити и преко интернета на презентацији Министарства. Кликните на линк, на добијеној страни изаберите

http://mala-matura.com/stranica/24/zavrsni-ispit-polaganje-i-priprema

 

Мала матура - бесплатана припрема за завршни испит он лине

 

http://srednjeskole.edukacija.rs/mala-matura-upis-u-srednje-skole

 

Информације о упису и калкулатор за рачунање броја поена из ОШ

http://prijemni.infostud.com/kalkulator-za-profesionalnu-orijentaciju

Тест интересовања

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/upitnik_s.php

On line упитник способности за основце