Распоред отворених врата наставника разредне наставе

наставник

пре подне

(дан)

време

после подне (дан)

време

 

Кузмановић Јелена I1

среда

10,45-11,30

среда (последња у месецу)

 

16,05-16,50

 

Маговчевић Милица I1

среда

10,45-11,30

среда (последња у месецу)

 

 

16,05-16,50

 

Пејић Ивана I2

среда

9,55-10,40

среда(последња у месецу)

 

16,00-16,45

 

Меловић Тања I2

среда

9,55-10,40

среда(последња у месецу)

 

16,00-16,45

 

Антић Нада I3

четвртак

10,45-11,30

четвртак (последњи у месецу)

 

16,05-16,50

 

Стојковић Јелена II1

понедељак

9,55-10,40

уторак (последњи у месецу)

16,00-16,45

 

Димитријевић Аница II1

понедељак

9,55-10,40

уторак (последњи у месецу)

16,00-16,45

 

Тахировић Сенка II2

четвртак

9,55-10,40

четвртак (последњи у месецу)

16,05-16,50

 

Јовановић Маја II2

четвртак

9,55-10,40

четвртак (последњи у месецу)

16,05-16,50

 

Радојков Нада II3

среда

8,50-9,35

четвртак(последњи у месецу)

16,55-17,40

 

Стевић Гордана III1

уторак

10,45-11,30

последњи четвртак у месецу

18,00-19,00

Бркић Драгана III1

уторак

петак

9,55-10,40

10,45-11,30

последњи четвртак у месецу

18,00-19,00

 

Ковачевић Радмила III3

петак

8,50-9,35

петак(последњи у месецу)

16,55-17,40

 

Драгичевић Биљана III4

уторак

 

8,50-9,35

среда(последња у месецу)

 

16,55-17,40

 

Немет Зорица IV1

четвртак

9,55-10,40

четвртак(последњи у месецу)

17,00-17,45

 

Бокић Марина IV2

среда

9,55-10,40

среда(последња у месецу)

 

16,55-17,40

 

Брлетић Татјана IV3

четвртак

8,50-9,35

понедељак

16,55-17,40

Стевановић Душица – наставник енглеског језика

понедељак

12,30-13,15

уторак (први или други у месецу – у смени са 1/3,2/3 и 3/3,4)

16,00-17,00