Упутство за поступак приговора

Календар активности за Завршни испит

Упутство за ученике и родитеље

Правилник о упису у средњу школу.pdf

Конкурс за упис у средње школе 2020/2021. год.

Тестови са претходних завршних испита

www.upis.mpn.gov.rs

Линк ка МПН -Завршни испит