Обавештење за родитеље

 

 Процедура за прихват ученика који су пријављени за продужени боравак од 11.05.2020. године

 

Поштовани родитељи, 

Од понедељка, 11.05.2020.године спроводи се боравак у школи на следећи начин:

Прихват ученика у продужени боравак од стране задуженог наставника је од 7:30 до 8:00, а по ученике родитељ долази најкасније у 16:30 часова. За сваки наредни дан родитељ је дужан да унапред обавести дежурног наставника на прихвату ученика. Ученици ће улазити на улаз за ученике школе, где ће их чекати дежурни наставник .

Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора школе.

Родитељи треба да обезбеде посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи. Потребно је да деца доручкују пре доласка у школу и да им родитељи спакују ужину или суви оброк ( у зависности од дужине боравка у школи). Размена хране и флашица међу децом није дозвољена.

У оквиру боравка  у школи ученици ће редовно пратити наставу на даљину (ТВ часови), а по завршетку ТВ часова ученици ће радити домаће задатке- Учење у оквиру наставних предмета биће комбиновано са активностима за релаксацију и активан одмор у школском дворишту.

Родитељ је у обавези да када доводи дете у школски објекат обавезно носи маску, тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу препаратом на бази 70% алкохола, и пређе преко постављене дезобаријере за обућу, и да уз минимално задржавање, размени информације са наставником који је задужен за рад у боравку.

Уколико није неопходно родитељи не треба да улазе у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана.

Потребно је да родитељи и други законски заступници при довођењу деце или одласку из установе задржавају међусобну удаљеност од два метра.

 У нашој школи су предузете све мере које су прописане од старне надлежног Министарства а у складу са прописима који се односе на здравствену заштиту становништва од заразних болести.

 Целокупна школа је дезинфикована, двориште и спортски терни су очишћени и опрани.  Набављена су сва средства неоходна за свакодневну дезинфекцију школских просторија.

Партнерски односи са породицом заснивају се на узајамном поверењу, поштовању, размени битних информација о детету и породици, отвореној комуникацији и одговорности. Спровођење препорука за превенцију инфекције COVID-19 изискује њихову доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих.

  Директор школе

  Радослава Мраовић