ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА

 

            Једна од особености, а и предности наше школе је постојање целодневне наставе у првом и другом разреду. Данас се мало школа може похвалити овим видом наставе, па је због тога наша школа још „привлачнија“ за Вас и Вашу децу. Ова врста наставе подразумева  комбинацију наставе и слободних активности.

             У  нашој школи постоје два одељења целодневне наставе у првом разреду и два одељења у другом разреду. Ученици уче према истом плану и програму као и њихови другари у класичној настави.

            Настава почиње у 8 а завршава се у 16 часова. Дежурство учитеља је од 7,00-8,00 часова и до 16,50. Наставу изводе два учитеља: један предаје српски језик, математику, музичку културу и грађанско васпитање, а други учитељ свет око нас, физичко васпитање, ликовну културу и дигитални свет. Поред тога ученици имају самосталан рад, слободно време и активности у слободно време, што је саставни део плана и програма целодневне наставе. У склопу свакодневних активности деца су обухваћена ужином и ручком који се обавља у уредној школској трпезарији.

            Учионице у којима се изводи целодневна настава су добро опремљене. Све учионице имају ормарићи у којима ученици остављају своје уџбенике, свеске, опрему и други прибор. Ормарићи су направљени да би деци боравак у школи учинили лагоднијим, па они своје књиге не морају свакодневно да носе кући. Ученици у целодневној настави имају више часова српског језика, математике и света око нас у облику самосталног рада, где се оспособљавају за самостално учење и решавање проблема из ових и других области. Захваљујући оваквој организацији наставе, већ дуги низ година деца из целодневне наставе излазе са развијеним позитивним односом према школи и дружењу уопште, као и осамостаљени за учење. У време  активности у слободном времену деца могу учити разне игре, учествовати у креативном раду, користити библиотеку, часописе, припремати приредбе за родитеље и још много тога.

 

            Због свега наведеног сматрамо да је избор наше школе за Ваше дете прави!