Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

 

1. Радослава Мраовић, директор школе

2. Ана Марић, педагог

2. Марија Томашевић, психолог

3. Дејана Гржетић, наставник биологије

4. Драгана Комарица, наставник математике

5. Нада Видаковић, наставник ТИО

6. Нада Радојков, наставник разредне наставе

7.Зорица Немет, наставник разредне наставе

8. Милена Поповић, наставник разредне наставе