Чланови већа:

Радоје Бјелаковић (руководилац)

Драгана Комарица

Татјана Малиџа

Јелена Шипрага Љевар

Ана Босанац

Јаворка Јаковљевић

Дејана Гржетић

Милеса Благојевић

Нада Видаковић

Александар Павловић