1.  
 2. Тим за професионалну оријентацију ученика:
 3.  
 4. Нада Видаковић, наставник ТИО

 5. Александар Павловић, наставник ТИО,

 6. Мија Пајантић, наставник историје

  Марина Здравковић, наставник енглеског језика

  Ана Босанац, наставник физике

  Лепа Петковић, наставник музичке културе

  Марија Томашевић, психолог - руководилац Тима

   

 7.  
 8.  
 9.  
 10.