Стручни тим за инклузивно образовање:

 

1.      Ана Марић, педагог

2.      Марија Томашевић, психолог

3.      Радмила Кузмановић Ковачевић,  наставник разредне наставе - руководилац Тима

4.      Биљана Мандинић, наставник физичког васпитања

5.      Биљана Драгичевић, наставник разредне наставе

6.      Марина Здравковић, наставник енглеског језика