Педагошки колегијум:

Радослава Мраовић, директор школе
Марија Томашевић Звиздић, психолог
Ана Марић, педагог
Јелена Палалић, руководилац стручног већа друштвених наука
Бојана Мишковић, руководилац стручног већа природних наука
Зоран Томљеновић, руководилац стручног већа предмета из области уметности и физичког васпитања
Драгана Бркић, руководилац стручног већа наставника разредне наставе