Педагошки колегијум:

Радослава Мраовић, директор школе
Марија Томашевић, психолог
Ана Марић, педагог
Драгана Бобић, руководилац стручног већа друштвених наука
Радоје Бјелаковић, руководилац стручног већа природних наука
Зоран Томљеновић, руководилац стручног већа предмета из области уметности и физичког васпитања
Сенка Тахировић, руководилац стручног већа наставника разредне наставе