ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

 

Тања Гњидић

Представник запослених у школи

Надежда Џогаз

Представник запослених у школи

Александар Павловић

Представник запослених у школи

Мануела Ивановић - заменик председника

Представник родитеља ученика

Даница Александрија Иванић

Представник родитеља ученика

Раде Ракочевић - председник

Представник родитеља ученика

Златка Нинковић Буквић

Представник јединице локалне самоуправе

Мирослава Микулић

 

Представник јединице локалне самоуправе

Ивана Младеновић

Представник јединице локалне самоуправе