Током месеца септембра, ученици другог разреда посетили су Народну скупштину Републике Србије и уз прилагођена објашњења кустоса сазнали нешто о овој институцији.