УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ПРИГОВОРА НА РЕЗУЛТАТЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Привремени резултати завршног испита објављују се у школи до 8 до 13 часова у суботу, 23.6.2018. године. Ученик или родитељ, односно старатељ, има право на увид у тест. Увид у тест омогућава школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 13.00 часова на дан објављивања привремених резултата у суботу, 23.6.2018. године. Директор школе доставља приспеле приговоре комиси која обавља рад у ОШ "Петар Петровић Његош".

Уколико ученик сматра да постоје грешке у бодовању његовог рада, родитељ или старатељ ученика има право да уложи приговор. Родитељ или старатељ ученика улаже приговор школској комисији након увида у тест у писаној форми на Обрасцу 11. Овај образац родитељ, односно старатељ добија у школи. 

Школска комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и школској комисији.

Уколико ученик није задовољан одговором школске комисије за приговоре, родитељ, односно старатељ има право да поднесе приговор окружној комисији 25.6.2018. године, од 8.00 до 16.00 часова. Седиште окружне комисије је у ОШ "Вук Караџић", ул. Таковска 41, тел: 3349-061, 3236-197, 3221-239.

Право приговора окружној комисији имају само они ученици који су претходно уложили приговор школској комисији за приговоре. Уз приговор окружној комисији родитељ, односно старатељ, обавезно прилаже и одговор школске комисије за приговоре. Окружна комисија за приговоре одмах решава приспеле приговоре и одговор на поднети приговор даје родитељу, односно старатељу, такође у писаној форми, на Обрасцу 12а. Окружна комисија за приговоре доставља све одговоре на приговоре и школској комисији. Одлука окружне комисије за приговоре у другом степену је коначна. Републичка комисија не решава приговоре на резултате завршног испита.