КУЋНИ   РЕД   ШКОЛЕ 

Да би школа била лепа и пријатна за боравак,има свој кућни ред – скуп правила и задужења свих који у њој бораве. Ми желимо да се у нашој школи сви – ђаци, запослени и родитељи – осећају што пријатније, те смо издвојили извесна правила којих би требало сви да се придржавамo, како би НАША ШКОЛА  постала још лепша и успешнија.

 

Поштовани родитељи,

Вас сматрамо блиским сарадницима зато што своју децу, као и ми, учите да поштују Вас, своје другове, наставнике и остале запослене у школи. Ваша сарадња нам је драгоцена, јер ћемо заједничким снагама, васпитањем и образовањем ваше и наше деце, постићи да они постану добри и успешни људи, а школа пријатно и лепо место на које ће с радошћу долазити.

 

Помоћи ћете нам тако што ћете:

 • своје дете, уколико га доводите у школу, допратите до школског дворишта, до улаза у школу (најкасније 10 минута пре почетка наставе), уместо да га пратите кроз ходнике или до учионице, јер тиме реметите ред осталих ученика и запослених;
 • када дођете у школу, обратити се дежурном наставнику или обезбеђењу, који ће о вашем доласку обавестити одељенског старешину или другог наставника (уколико нисте дошли на „отворена врата“);
 • редовно присуствујете родитељским састанцима, сарађујете са учитељем или одељенским старешиноми предметним наставницима свог детета;
 • редовно посећујете „отворена врата“ у за то заказано време, како бисте се распитали о напредовању свог детета;
 • благовремено (у року од 48 сати) обавештавате учитеља или одељенског старешину о разлозима одсуства свог детета из школе;
 • благовремено (у року од недељу дана) правдате изостанке свог детета из школе  до три дана , а дуже од три дана уз лекарско уверење;
 • благовремено и у року испуњавате обавезе вашег детета према школи које се тичу материјалних давања;
 • учествујете у решавању могућих неспоразума и сукоба до којих може доћи између Вашег детета и других ученика, наставника, других запослених у   школи, поштујући усвојене процедуре у сарадњи са одељенским старешином, педагогом или директором школе .

 

 

 

 

Поштовани учитељи и наставници,

 

Од Вас, у знатној мери, зависи колико ће боравак у школи бити пријатан за ученике, за Вас , све запослене и остала лица. Овде смо

издвојили нека задужења:

 

 • наставници долазе у школу и на часове на време;
 • наставници долазе у школу примерено одевени и обувени, јер својим изгледом дају пример ученицима;
 • одељенски старешина, на почетку школске године, упознаје ученике са кућним редом школе и правилима која се тичу њиховог понашања и обавеза и прати њихово поштовање током школске године;
 • одељенски старешина предузима прописане мере у случају неодговарајућег понашања, које је су у супротности са Правилником о понашању и безбедности ученика и другим актима школе;
 • наставник ученика који омета час, „не удаљава“ са часа , већ га уписује у дисциплински лист, а уколико је неопходно, шаље га код педагога.

 

Дежурни наставници и учитељи,

 

 • у школу долазе 20 минута пре почетка наставе;
 • редовно пишу запажања у виду извештаја у књигу дежурства;
 • за време великог одмора дежурају на ходницима сваког спрата;
 • дежурни наставници воде рачуна да се ученици пристојно понашају за време одмора, ( без стварања буке, нереда, гурања, вређања, туче);
 • да уколико наступе већи проблеми без одлагања обавесте секретара или директора школе.

 

НА КРАЈУ,  НАЈВАЖНИЈЕ – ДРАГИ НАШИ УЧЕНИЦИ, ОВО ЈЕ ВАША ШКОЛА МЕСТО ГДЕ ПРОВОДИТЕ ЗАЈЕДНИЧКО ВРЕМЕ И ЗА ТО ТРЕБА ДА СЕ ПОТРУДИТЕ ДА НАМ СВИМА БУДЕ ЛЕПО

 

                                                               

 

Зато је важно да :

 

 • поштујете и уважавате своје другове (посебно млађе ученике),наставнике и све запослене;

 • у школу долазите 10 минута пре почетка наставе, и то:  пристојно одевени, не у шорцевима, мајицама- атлет,топ, мајицама на бретеле, голог стомака, прекратким сукњама и обувени у папучама;

 • користите све просторије школе искључиво у сврхе којима је намењена, на начин којим се не прља, не оштећује школски намештај и опрема;

 • са часа излазите само уз одобрење наставника;

 • на часовима се не једе, не пије и не користе мобилни телефони;

 • за време великог одмора, напуштате учионице, излазите у двориште без гужве и сударања, како бисте избегли могуће повреде;

 • стрпљиво сачекате да другови који су имали претходни час изађу – БИЋЕ МЕСТА И ЗА ВАС;

 • учионицу оставите чисту и сређену – НИКОМЕ НИЈЕ ПОТРЕБНО ВАШЕ ЂУБРЕ;

 • међусобне неспоразуме решавате разговором, главом – „ НЕ ПЕСНИЦАМА“.