Завршни испит у 2015/16. години протекао је у складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Школске управе града Београда. Завршном испиту приступили су сви ученици 8. разреда, укупно  68 ученика.

Попуњавању листе жеља приступило је 60 ученика. У првом уписном кругу средњу школу је уписало 56 ученика, а  три ученика су  се уписала у другом уписном кругу.

Просечан број бодова на Завршном испиту:

Одељење

Српски језик

Математика

Комбиновани

Просек

Сума

8/1

12,16

10,35

11,61

11,37

34,12

8/2

15,1

11,97

13,16

13,41

40,23

8/3

15,19

11,43

12,86

13,16

39,48

Укупно

14,22

11,29

12,58

12,69

38,09

*Напомена: Максималан број поена је 20 по тесту, односно укупно 60.

 

Просечан број бодова на Завршном испиту, помножен корективним коефицијентом (0,5) :

Одељење

Српски језик

Математика

Комбиновани

Просек

Сума

8/1

6.08

5,18

5,8

5,68

17.06

8/2

7,55

5,98

6,58

6,7

20,11

8/3

7,6

5,71

6,43

6,58

19,74

Укупно

7,11

5,65

6,29

6,35

19,05

*Напомена: Максималан број поена када се помножи коефицијентом 0,5 је 10 по тесту, односно укупно 30.

 

 

 

 

У наредној табели дат је приказ уписаних ученика по реализованој жељи:

Редни број уписане жеље

Број ученика

%

1.

21

35%

2.

4

6,66%

3.

4

6,66%

4.

3

5%

5.

2

3,33%

6.

2

3,33%

7.

3

5%

8.

1

1,66%

9.

2

3,33%

10.

1

1,66%

11.

2

3,33%

12.

3

5%

13.

2

3,33%

14.

2

3,33%

15.

1

1,66%

16.

1

1,66%

17.

1

1,66%

19.

1

1,66%

 

Највећи број ученика  – 34(56,66 %) уписао је гимназије.

У предходној школској години, прву жељену школу је уписало 30,2 % а другу и трећу 15,7%  популације ученика 8. разреда. Ове године прву жељену школу је уписало 35% популације ученика 8. разреда, а другу и трећу 6,66% ученика.

Највише ученика је уписало Четврту гимназију – 6 и Дванаесту гимназију – 6 ученика; затим Четрнаесту гимназију – 4 ученика; Трећу гимназију – 3 ученика; Пету гимназију – 3 ученика; Гимназију Свети Сава – 3 ученика, Седму гимназију – 3 ученика; Хемијско-прехрамбену школу – 3 ученика, Економску школу – 3 ученика; Електро-техничку школу; Медицинску школу – 2 ученика; Осму гимназију – 2 ученика;...итд.

34 ученика (56,66 %) је уписало гимназије (прошле године 65,78%) а 22 ученика(32,35%) средње стручне школе (прошле године 34,2%).