РЕЗУЛТАТИ НА ЗАВРШНОМ ИСПИТУ У ШКОЛСКОЈ 2014/15. ГОДИНИ

 

Завршни испит у 2014/15. години  протекао је у складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Школске управе града Београда.

Завршном испиту приступили су сви ученици 8. разреда, укупно 76.

Попуњавању листе жеља приступио је такође 76 ученика. У првом уписном кругу средњу школу је уписало 75 ученика, а један ученик се уписао у другом уписном кругу.

Просечан број бодова на Завршном испиту:

Одељење

Српски језик

Математика

Комбиновани

Просек

Сума

8/1

14,98

13,76

14,84

14,52

43,58

8/2

14,2

13,79

14,88

14,29

42,87

8/3

15,41

13,2

14,93

14,51

43,54

Укупно

14,85

13,58

14,88

14,43

43,31

*Напомена: Максималан број поена је 20 по тесту, односно укупно 60.

 

Просечан број бодова на Завршном испиту,  помножен корективним коефицијентом (0,5) :

Одељење

Српски језик

Математика

Комбиновани

Просек

Сума

8/1

7,49

6,88

7,42

7,26

21,79

8/2

7,1

6,89

7,44

7,14

21,43

8/3

7,7

6,6

7,46

7,25

21,76

Укупно

7,42

6,79

7,44

7,21

21,65

*Напомена: Максималан број поена када се помножи коефицијентом 0,5 је 10 по тесту, односно укупно 30. 

Прву жељену школу је писало 30% ученика, други 15% , трећу такође 15% ученика, ћетврту жељену школу 2,6% ученика...итд. наредној табели дат је приказ уписаних ученика по реализованој жељи:

У предходној школској години, прву жељену школу је уписало 75,5% а другу и трећу 6.1% популације ученика 8. разреда. Ове године прву жељену школу је упркос добром резултату на тестовима уписало доста мање ученика - 30,2%.

Највише ученика је уписало Четврту гимназију – 10; Трећу гимназију – 9 ученика; Дванаесту гимназију – 7 ученика; Пету гимназију – 5 ученика; Медицинску школу – 5 ученика; Гимназију Свети Сава – 4 ученика, Седму гимназију – 4 ученика; Осму гимназију – 3 ученика; Петнаесту гиманзију – 3 ученика, Четрнаесту гимназију – 3 ученика; Дизајнерску школу – 3 ученика, Економску школу – 3 ученика...итд. Један ученк је уписао Филолошку гимназију.

50 ученика (65,78 %) је уписало гимназије (прошле године 69%) а 26 ученика (34,2%) средње стручне школе.